צוותרוני רצבי – מייסד, מנכ"ל ובעלים
PE תקשורת ובקרה
MBA ניהול טכנולוגיות

מחלקת אדמיניסטרציה
דנה עמיר – מנהלת משרד, משא"נ ואחראית חוזים והתקשרויות
שרון פוסט– מזכירת סניף השומרון
שחר רמתי – מזכירת סניף השרון, אחראית מדיה

מחלקת ניהול פרויקטים
אינג' אורי כהן – מהנדס אלקטרוניקה
אינג' תמיר בלוך – מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
דדי לייבוביץ – הנדסאי חשמל
טל רצבי - BA תקשורת, PMO

מחלקת מערכות ותכנון
אינג' אלדד סלמן – מהנדס אלקטרוניקה, מתכנן מערכות בקרת תנועה
הילה זליגמן - מתכננת, CAD Designer , מתכננת REVIT Designer
בנימין הלימי – מתכנן, CAD Designer

מחלקת ניהול פיקוח רמזורים, מנהרות ומצלמות
אינג' סרגיי בלוגטין - מהנדס חשמל, תואר שני
רפי ויינברג -הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה
לידור בר ציון - הנדסאי חשמל
איתמר חושן – הנדסאי חשמל
זאב המר -הנדסאי חשמל
דניאל חן - הנדסאי חשמל
יונתן בוכריס - הנדסאי אלקטרוניקה
פרביז ברחורדאר - הנדסאי אלקטרוניקה
יניב גרווני - הנדסאי תעשיה וניהול
מאור חכמזדה - חשמלאי

צוות