צוותרוני רצבי – מייסד, מנכ"ל ובעלים
PE תקשורת ובקרה
MBA ניהול טכנולוגיות

מחלקת אדמיניסטרציה
דנה עמיר – מנהלת משרד, משא"נ ואחראית חוזים והתקשרויות
שרון פוסט– מזכירת סניף השומרון
שחר רמתי – מזכירת סניף השרון, אחראית מדיה

מחלקת ניהול פרויקטים
אינג' אורי כהן – מהנדס אלקטרוניקה, מנהל פרויקט.
אינג' תמיר בלוך – מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, מנהל פרויקט ארצי.
דדי לייבוביץ – הנדסאי חשמל, מנהל פרויקט.
טל רצבי - BA תקשורת, PMO, מנהל פרויקט.

מחלקת מערכות ותכנון
אינג' אלדד סלמן – מהנדס אלקטרוניקה, מתכנן מערכות בקרת תנועה.
הילה זליגמן - מתכננת, CAD Designer
בנימין הלימי – מתכנן, CAD Designer

מחלקת ניהול פיקוח רמזורים, מנהרות ומצלמות
אינג' סרגיי בלוגטין - מהנדס חשמל, תואר שני, מהנדס הקמת צמתים מרומזרים.
רפי ויינברג -הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה, מפקח רמזורים.
לידור בר ציון - הנדסאי חשמל, מפקח רמזורים.
איתמר חושן – הנדסאי חשמל, מפקח הקמה ושדרוג מצלמות בקרת תנועה.
זאב המר -הנדסאי חשמל, מפקח אחזקת מצלמות בקרת תנועה.
דניאל חן - הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה, מפקח רמזורים.
יונתן בוכריס - הנדסאי אלקטרוניקה, מפקח רמזורים.
פרביז ברחורדאר - הנדסאי אלקטרוניקה, מפקח רמזורים.
יניב גרווני - הנדסאי תעשיה וניהול, מפקח מערכות בקרה במנהרות.
מאור חכמזדה - חשמלאי, מפקח רמזורים.

צוות