הנדסת חשמל ומערכות בקרה

לחברת קומיוניקשר הבנה מעמיקה על הפרויקט בכל היבטיו, החל מתכנון רשתות החשמל, התקשורת, איפיון התשתיות, דרך פיקוח על ביצוע עבודות החשמל בכפוף לחוק החשמל, וכלה בהיבטים הכלכליים של הפרויקט, ניהול סיכונים ובקרת איכות. 

  • ייעוץ, כתיבת פרוגרמה, תכנון ראשוני ותכנון מפורט. הובלה וניהול פרויקטי תשתיות ומערכות בתחום הנדסת החשמל, עבור רשויות מקומיות וגופים מוסדיים.
  • תכנון חשמל לתאורת כבישים ומנהרות.
  • בדיקת הארקות על פי חוק החשמל.
  • בדיקת חשמל לכל מתקני החשמל.
  • תכנון וייעוץ לתשתיות ומערכות חשמל לשכונות חדשות ולבתי ספר.
  • פתרונות יצירתיים ומקצועיים לבעיות מורכבות.