מערכות בקרת חניונים


חב' קומיוניקשר מעניקה שרותי יעוץ לחברות בתחום הקמת מערכות חניונים, אחזקת מערכות חניונים, יעוץ להצבת ציוד אוטומטי, מערכות כרטוס לחניונים, תפעול חניונים, השבחת חניונים מניבים ושיפור רווחיות החניון. 
איכות התכנון, עמידה בלוחות זמנים ושירות מקצועי ואמין הם היסודות המנחים בניהול פרויקטי הקמת חניונים, מערכות מידע בקרה ושליטה, מערכות כרטוס, מחסומים ומערכות טמ"ס.

  • כתיבה ועריכת מכרזי הקמה ואחזקה להצבת ציוד חניה - מחסומים, מכונות תשלום אוטומטיות, מצלמות לזיהוי מספרי רכב ותוכנות בקרה וניהול, משלב עריכת המכרז, ליווי המזמין בבחירת הקבלן הזוכה ופיקוח על עמידתו ברמת השירות והאיכות כפי שהוגדרו במסמכי ההצעה.
  • כתיבת מפרטי אחזקה למערכות חניון ומערכות מנ"מ – ייעוץ למנהלי ובעלי החניון, כיצד לטפח ולשמר את הנכס, וכיצד לעמוד במכלול הדרישות להשגת רישיון העסק.
  • מתן פתרונות טכניים ומסחריים וניהול פרויקט הקמת מערכות החניון, עד למסירתו ללקוח.
  • תכנון חניונים - תכנון החלל, תכנון מודל ההפעלה,  נקודות כניסה, יציאה וגישה לעמדות הנפקה ותשלום הכרטיסים, תכנון שילוט, מציאת פתרונות יצירתיים למצוקות חניה ועוד.
  • הפעלה וניהול חניונים - יעוץ בנושא הטמעת מודלים עסקיים למיקסום רווחים, תוכנות בקרה וניהול, טיפול בבקרת תקציב,  ניהול צוות העובדים, ניהול דוחות, ניהול ספקים, פרוגרמת הפעלת החניון ועוד.
  • רכש ציוד ומכשור אוטומטי - ייעוץ בתחומי רכישת מחסומים, מצלמות, עמדות הנפקה ותשלום. הטמעת טכנולוגיות חדשות כגון מערכות הכוונה אוטמטית למקומות חניה, מצלמות LPR, מערך תשלום והזמנת מקומות חניה מרחוק.
  • בקרת חניונים – יעוץ וכתיבת נוהלי תפעול ותחזוקה של הציוד, וידוא עמידה בתקני איכות ובטיחות.
  • פתרונות טכנולוגיים לחניוני משאיות - התאמת הטכנולוגיות הנדרשות לבקרה וזיהוי של משאיות, טריילרים,"עגלות" ונגררים.
  • שילוב "חניון בתוך חניון" – כתיבת פרוגרמת הפעלה ומתן פתרונות טכנולוגיים לתפעול "חניון בתוך חניון", תוך מיקסום אפשרויות החניה והכברת ההכנסות.