מערכות בקרת תנועה תבונתיות ITS

קומיוניקשר עוסקת בייעוץ תכנון, תיאום וניהול הביצוע, של תשתיות תקשורת למערכות בקרת רמזורים ותנועה חכמות (ITS). 
מערכות ITS משלבות טכנולוגיות תקשורת, בקרה, מחשבים ומידע, ומיועדות להתקנה בתשתיות הדרך במטרה לשפר את כלל ביצועי מערכת התחבורה ואת רמת הבטיחות בדרכים. יישומים רבים מבוססים על איסוף, עיבוד, שילוב והצגת מידע המאפשר לרשויות התחבורה, מפעילי תשתית, ספקי שירותי תחבורה ומשתמשי תחבורה פרטיים לקבל החלטות אינטליגנטיות יותר, בטוחות יותר, מתואמות יותר המבוססות על מידע רלוונטי.

קומיוניקשר חברה באיגוד ITS ישראל, ומשתתפת בפיתוח ויישום פתרונות טכנולוגיים מתקדמים במערך התחבורה של המחר.

קומיוניקשר מיישמת רעיונות, פתרונות טכנולוגיים ופיתוחים חדשניים של מערכות תבוניות לתחבורה, בהם: מיפוי צרכי צומת חכם, ניטור צרכים וטכנולוגיות בכבישי אגרה, בקרת תנועה ותעבורה, תכנון ארכיטקטורה של מערכות חכמות לתחבורה והתוויית תכנית אב, איסוף, עיבוד, והצגת מידע אודות הדרכים בזמן אמת לרשויות, יזמים מפעילים וספקי שירותי תחבורה, יישומים מסחריים למשתמשי הדרך ועוד.