תכנון טכני וכלכלי
התכנון המוקדם שעורכת קומיוניקשר עבור לקוחותיה מעריך באופן מפורט את סיכויי הפרוייקט וסיכוניו, מצמצם את הסיכון לטעות, מייעל תהליכי עבודה וחוסך במשאבים יקרים. תכנון מוקדם מסייע להעריך את מקסום ההכנסות משימושים בתשתיות תקשורת קיימות.
 
  • ייעוץ טכני-כלכלי - כתיבת תוכניות מתאר ותוכניות אב לתשתיות תקשורת לרשויות מקומיותפתרונות גישה לאינטרנט אלחוטי במקומות ציבוריים.
  • תכנון כלכלי- ניתוח כדאיות כלכלית ובדיקת התכנות להנחת תוואי סיבים אופטיים, ניתוח אומדני עלויות תכנון והקמה, הכנת חומרים לבקשת הצעות מיזמים, לניהול מכרז יזמי, ולצרכי ניהול משא ומתן .
  • ניהול פיננסי - הכנת תקציב, בקרה תקציבית, הכנת רקע ובדיקות התכנות.
  • תכנון פיזי - תיאום תכנון הנדסי, ניהול התכנון של תוכניות המתאר לתשתיות סיבים אופטיים, אפיון והקמת מערכות מידע גיאוגרפי (G.I.S), וניהול "שכבת הסיב האופטי". הכנת חומר רקע לדיונים פנימיים ו/או מול גורמים חיצוניים וקידום הפרויקט מול מוסדות ומבצעים.